Thursday, April 2, 2015

The Last Supper / Nattverden


Maundy Thursday. The Last Supper. I choose this wood carved panel from the altarpiece in the cathedral of Oslo to illustrated the day. Jesus' last meal with his friends and followers (IRL followers, that is...), just hours before he was arrested... This is when everything is still peaceful and ok, but only seemingly, because Judas has already made his decision to betray his friend...
I saw this altarpiece a couple of months ago with my seven-year-old son, and he was the one who quickly recognized Judas, from what he holds in his left hand: the bag containing the silver coins he got for betraying Jesus...


Skjærtorsdag. Nattverden. Jeg velger dette relieffet i tre fra altertavlen i Oslo Domkirke som illustrasjon for dagen. Jesus' siste måltid sammen med venner og følgere, bare timer før han ble arrestert... Dette er mens alt fortsatt er fredelig og fint, men bare tilsynelatende, for Judas har allerede bestemt seg for å svikte vennen sin...

Jeg så denne altertavlen for noen måneder siden sammen med sjuåringen min, og det var han som raskt kjente igjen Judas, fra det han holder i den venstre hånden: Posen med sølvmyntene han fikk for å forråde Jesus.
Wednesday, April 1, 2015

Artigdoen / The Funny Bathroom


While driving through the Norwegian countryside, you sometimes come across wonderful treasures. I have for years wanted to share with you this hidden gem of a restroom. Yes, because it is a restroom. In a gas station. By a Norwegian road.

When I first discovered this unike place, I didn't really aknowledge the decoration, just that the tiny room was heavily and fully wallpapered with a 70's floral motiv. It was only while washing my hands that I saw the details of the wallpaper, surrounding me on every imaginable surface.

The first to guess the correct location, wins an enlargement of one of my pictures*.

Når du kjører gjennom det norske kulturlandskapet, dukker det av og til opp fantastiske skatter. Jeg har i mange år hatt lyst til å dele denne skjulte perlen av en do. Ja, for dette er en do. På en bensinstasjon. Langs en norsk vei. 

Da jeg først oppdaget dette unike stedet,tenkte jeg først ikke over dekoren, ikke annet enn at enn det bittelille rommet var ganske intenst og gjennomgående tapetsert, med 70-talls blomstermotiv. 
Det var først da jeg vasket hendene at jeg så detaljene på denne tapeten, som omga meg på alle tapetbare overflater.

Den første som kan si hvor dette er, vinner et valgfritt forstørret bilde*.


* Et av bildene i dette blogginnlegget. / One of the pictures in this blog entry.

Thursday, March 5, 2015

Greenlake Nostalgia

I love this picture, taken by my then 12-year-old daughter. It's my 5-year-old daughter, my 1-year-old son an me, going for a walk by Greenlake, Seattle. I walked there every day for 6 months, with kids and without. With a friend or alone. It was winter when I arrived, and I got to see the lake and its surroundings change into spring and then summer. 
Trees, flowers, birds. Peaceful.
How I miss that place...

Friday, November 28, 2014

Nattsalme / Night Psalm

Vinternatt i Rondane av Harald Sohlberg

Nattsalme


Det finst ei jord som opnar opp 
sitt djup av svarte natt 
og løyner både sjel og kropp 
til ingenting er att 
  
Det finst ei natt som møter deg 
og tek deg mildt imot 
og lèt deg kvila æveleg, 
di hand, di sjel, din fot 
  
Det finst frå Gud i alt som er, 
i jord og nattevrimmel, 
di sjel er hans, du er hans verd, 
du lyser fram hans himmel 


Jon FosseNight Psalm

There is an earth who opens up
its deep of dark night
and hides both soul and body
until nothing is left

There is a night which meets you
and receives you, mildly
and let you rest forever
your hand, your soul, your foot

There is from God in everything that is,
in earth and swarm of night,
your soul is his, you are his world,
you shines forth his heaven.

(Translated from Norwegian)

Thursday, November 27, 2014

Some days are like that...
Inte ens en grå liten fågel

som sjunger på grönan kvist
det finns på den andra sidan
och det tycker jag nog blir trist.

Inte ens en grå liten fågel
och aldrig en björk som står vit -
men den vackraste dagen
som sommaren ger
har det hänt att jag längtat dit.


Nils Ferlin

Not even a grey, little bird
who sings on a green branch
there is on the other side
and that I think will be sad.

Not even a grey, little bird
and never a birch standing white -
but during the most beautiful day
which summer gives
I have sometimes longed there.